ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

2017 ਐਸਜੀਆਈਏ ਐਕਸਪੋ

2018 ਐਸਜੀਆਈਏ ਐਕਸਪੋ

2019 ਐਸਜੀਆਈਏ ਐਕਸਪੋ

FESPA 2016

FESPA 2017

FESPA 2018

FESPA 2019

ਐਸਜੀਆਈ ਦੁਬਈ -2016

ਐਸਜੀਆਈ ਦੁਬਈ -2017

ਐਸਜੀਆਈ ਦੁਬਈ-2018

ਐਸਜੀਆਈ ਦੁਬਈ -2017

ਐਸਜੀਆਈ ਦੁਬਈ -2020

ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ 2015

ਸਾਈਨ ਚਾਈਨਾ 2016 ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ

ਸਾਈਨ ਚਾਈਨਾ 2017 ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ

ਸਾਈਨ ਚਾਈਨਾ 2018 ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿਖੇ

ਸਾਈਨ ਚਾਈਨਾ 2019 ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ

ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚੀਨ 2020 ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੋ

27 ਵੀਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ

28 ਵੀਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ